موسسه علمی آموزشی رزمندگان استان همدان

خدمات مشاوره و روانشناختی

1. مشاوره های فردی و گروهی
2. برنامه ریزی تحصیلی به صورت هفتگی
3. جلسات مشاوره ای ویژه یادگیری و متدهای مطالعه
4. تست تخصصی هوش وکسلر (ویژه استعدادیابی کودکان )
5. تست تخصصی استعدادیابی شغلی (ویژه انتخاب رشته دانش آموزان در پایه نهم و بالاتر)
6. تشکیل گروه های مطالعاتی ویژه کنکورکلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه علمی آموزشی رزمندگان می باشد.
شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۰۵:۰۹