نمایش دوره ها براساس دسته بندی

فتوشاپ
فتوشاپ


نام مدرس: مهندس قادری
تاریخ شروع کلاس: 1398/04/22
روزهای برگزاری: روزهای زوج
تعداد جلسات: 12
ساعت برگزاری: 20-18:30

ریاضی هفتم
ریاضی هفتم


نام مدرس: خانم اعتمادی
تاریخ شروع کلاس: 1400/04/13
روزهای برگزاری: یکشنبه
تعداد جلسات: 15
ساعت برگزاری: 11:30-10

زبان انگلیسی هفتم
زبان انگلیسی هفتم


نام مدرس: خانم مظاهری
تاریخ شروع کلاس: 140004/22
روزهای برگزاری: سه شنبه
تعداد جلسات: 12
ساعت برگزاری: 11:30-10

عربی هفتم
عربی هفتم


نام مدرس: آقای اله وردی
تاریخ شروع کلاس: 1400/04/16
روزهای برگزاری: چهارشنبه
تعداد جلسات: 8
ساعت برگزاری: 11:30-10

ریاضی ششم
ریاضی ششم


نام مدرس: مهندس قادری
تاریخ شروع کلاس: 1397/04/09
روزهای برگزاری: یکشنبه - سه شنبه
تعداد جلسات: 12
ساعت برگزاری: 16:30-18

ریاضی پنجم ابتدایی
ریاضی پنجم ابتدایی


نام مدرس: خانم حیدری
تاریخ شروع کلاس: 1397/04/09
روزهای برگزاری: یکشنبه - سه شنبه
تعداد جلسات: 10
ساعت برگزاری: 10-11:30

 خط
خط


نام مدرس: سجاد زارعی
تاریخ شروع کلاس: 1397/04/09
روزهای برگزاری: یکشنبه - سه شنبه
تعداد جلسات: 12
ساعت برگزاری: 16-17:30-18-19:30

زبان انگلیسی
زبان انگلیسی


نام مدرس: خانم سامی
تاریخ شروع کلاس: 1397/04/09
روزهای برگزاری: شنبه ساعت 10 صبح - سه شنبه ساعت 11
تعداد جلسات: 16
ساعت برگزاری:

شیمی
شیمی


نام مدرس: آقای چهاردولی
تاریخ شروع کلاس: 1397/04/09
روزهای برگزاری: شنبه- دوشنبه
تعداد جلسات: 12
ساعت برگزاری: 19-20:30

روبیک
روبیک


نام مدرس: خانم عظیمیان
تاریخ شروع کلاس: 1397/04/09
روزهای برگزاری: شنبه
تعداد جلسات: 8
ساعت برگزاری: 16

ICDL
ICDL


نام مدرس: مهندس س قادری
تاریخ شروع کلاس: 1397/04/09
روزهای برگزاری: شنبه-یکشنبه- سه شنبه
تعداد جلسات: 19
ساعت برگزاری: 18-19:30

ICDL1,2
ICDL1,2


نام مدرس: خانم مرادی
تاریخ شروع کلاس: 9/4/97
روزهای برگزاری: شنبه- دوشنبه- چهارشنبه
تعداد جلسات: 19
ساعت برگزاری: 16-17:30

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه علمی آموزشی رزمندگان می باشد.
پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳ | ۲۰:۲۳