موسسه علمی آموزشی رزمندگان استان همدان

کلاس های تقویتی، تستی، کنکوری

عناوین کلاس ها (ویژه دبیرستان دوره اول و دوره دوم متوسطه )
  نام دروس    تعداد جلسات   هزینه کل (تومان)    هزینه کل (تومان)
(با احتساب تخفیف از مدرسه )  
 ریاضی (هفتم ، هشتم ، نهم)  12 160,000 145,000
 علوم (هفتم ، هشتم ، نهم)  12 160,000 145,000
 عربی (هفتم ، هشتم ، نهم)  12 160,000 145,000
 زبان انگلیسی (هفتم ، هشتم ، نهم)  12 160,000 145,000
 شیمی (دهم ریاضی – تجربی)  12 220,000 190,000
 فیزیک (دهم ریاضی – تجربی)  12 220,000 190,000
 ریاضی (دهم ریاضی – تجربی- انسانی)  12 220,000 190,000
 زیست (دهم تجربی)  12 220,000 190,000
 ادبیات (دهم ریاضی – تجربی- انسانی)  12 210,000 180,000
 زبان انگلیسی (دهم ریاضی – تجربی- انسانی)  12 210,000 180,000
 عربی (دهم ریاضی – تجربی- انسانی)  12 210,000 180,000
 اقتصاد (دهم انسانی)  12 210,000 180,000

عناوین کلاس ها (ویژه دبیرستان دوره دوم متوسطه و سال چهارم )
  نام دروس    تعداد جلسات   هزینه کل (تومان)    هزینه کل (تومان)
(با احتساب تخفیف از مدرسه )  
 شیمی (یازدهم ریاضی – تجربی)  15 280,000 245,000
 فیزیک (یازدهم ریاضی – تجربی)  15 280,000 245,000
 ریاضی (یازدهم ریاضی – تجربی)  15 280,000 245,000
 زیست (یازدهم تجربی)  15 280,000 245,000
 ادبیات (یازدهم ریاضی – تجربی- انسانی)  15 280,000 245,000
 زبان انگلیسی (یازدهم ریاضی – تجربی- انسانی)  15 280,000 245,000
 عربی (یازدهم ریاضی – تجربی- انسانی)  15 280,000 245,000
 شیمی (سال چهارم ریاضی – تجربی)  20 420,000 375,000
 فیزیک (سال چهارم ریاضی – تجربی)  20 420,000 375,000
 ریاضی و آمار (سال چهارم انسانی)  20 420,000 375,000
 ریاضی (سال چهارم ریاضی – تجربی)  20 420,000 375,000
 زیست (سال چهارم تجربی)  20 420,000 375,000
 ادبیات تخصصی ( سال چهارم انسانی)  20 420,000 375,000
 ادبیات (سال چهارم عمومی ریاضی – تجربی)  20 420,000 375,000
 زبان انگلیسی (سال چهارم عمومی ریاضی – تجربی- انسانی)  20 420,000 375,000
 عربی (سال چهارم عمومی ریاضی – تجربی)  20 420,000 375,000
 عربی تخصصی (سال چهارم – انسانی)  20 420,000 375,000
 هندسه تحلیلی – گسسته – جبر و احتمال  20 420,000 375,000
 دیفرانسیل  15 420,000 375,000
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه علمی آموزشی رزمندگان می باشد.
شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۰۳:۱۱