موسسه علمی آموزشی رزمندگان استان همدان

آزمون های پیشرفت تحصیلی

آزمون های ابتدایی: پایه سوم تا ششم
  تاریخ آزمون    مرحله اول   مرحله دوم   مرحله سوم   مرحله چهارم    مرحله پنجم   مرحله ششم   مبلغ کل (تومان)  
 سوم تا ششم  96/7/17 96/8/22 96/9/27 96/11/9 96/12/14 97/2/17 78,000

آزمون های متوسطه دوره اول (هفتم، هشتم، نهم) و دوره دوم : دهم (ریاضی – تجربی – انسانی )
 تاریخ آزمون   مرحله اول   مرحله دوم   مرحله سوم   مرحله چهارم    مرحله پنجم   مرحله ششم   مرحله هفتم   مبلغ کل (تومان)  
هفتم، هشتم، نهم 96/7/14 96/8/12 96/9/24 96/11/6 96/12/18 97/1/31 97/2/21 112,000
دهم 96/7/14 96/8/12 96/9/24 96/11/6 96/12/18 97/1/31 97/2/21 140,000

آزمون های متوسطه دوره دوم : یازدهم و دوازدهم (ریاضی – تجربی – انسانی )
 تاریخ آزمون   مرحله اول   مرحله دوم   مرحله سوم   مرحله چهارم    مرحله پنجم   مرحله ششم   مرحله هفتم   مرحله هشتم   مرحله نهم   مرحله دهم   مبلغ کل (تومان) 
یازدهم 96/6/24 96/7/14 96/8/12 96/9/24 96/11/6 96/12/18 97/1/31 97/2/21 - - 184,000
دوازدهم 96/6/24 96/7/14 96/8/12 96/9/24 96/11/6 96/12/18 97/1/31 97/2/21 97/3/11 97/4/1 250,000
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه علمی آموزشی رزمندگان می باشد.
شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۰۵:۲۰